pary_wron

Bibliografia:

pary_wron

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:crows_pairs/crows_pairs')
 • Opis :
CrowS-Pairs, a challenge dataset for measuring the degree to which U.S. stereotypical biases present in the masked language models (MLMs).
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1508
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sent_more": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sent_less": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "stereo_antistereo": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "stereo",
      "antistereo"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "bias_type": {
    "num_classes": 9,
    "names": [
      "race-color",
      "socioeconomic",
      "gender",
      "disability",
      "nationality",
      "sexual-orientation",
      "physical-appearance",
      "religion",
      "age"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "annotations": {
    "feature": {
      "feature": {
        "num_classes": 9,
        "names": [
          "race-color",
          "socioeconomic",
          "gender",
          "disability",
          "nationality",
          "sexual-orientation",
          "physical-appearance",
          "religion",
          "age"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "anon_writer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "anon_annotators": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}