eitb_parcc

Bibliografia:

es-eu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eitb_parcc/es-eu')
 • Opis :
EiTB-ParCC: Parallel Corpus of Comparable News. A Basque-Spanish parallel corpus provided by Vicomtech (https://www.vicomtech.org), extracted from comparable news produced by the Basque public broadcasting group Euskal Irrati Telebista.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 637183
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "eu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}