eli5

Bibliografia:

LFQA_reddit

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eli5/LFQA_reddit')
 • Opis :
Explain Like I'm 5 long form QA dataset
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test_askh' 9764
'test_asks' 4462
'test_eli5' 24512
'train_askh' 98525
'train_asks' 131778
'train_eli5' 272634
'validation_askh' 4901
'validation_asks' 2281
'validation_eli5' 9812
 • Cechy :
{
  "q_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "selftext": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "document": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subreddit": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "a_id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "score": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "title_urls": {
    "feature": {
      "url": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "selftext_urls": {
    "feature": {
      "url": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answers_urls": {
    "feature": {
      "url": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}