empatyczne_dialogi

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:empathetic_dialogues')
 • Opis :
PyTorch original implementation of Towards Empathetic Open-domain Conversation Models: a New Benchmark and Dataset
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 10943
'train' 76673
'validation' 12030
 • Cechy :
{
  "conv_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "utterance_idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "prompt": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "utterance": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "selfeval": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tags": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}