eurlex

Bibliografia:

eurlex57 tys

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eurlex/eurlex57k')
 • Opis :
EURLEX57K contains 57k legislative documents in English from EUR-Lex portal, annotated with EUROVOC concepts.
 • Licencja : CC BY-SA (Creative Commons / Uznanie autorstwa na tych samych warunkach)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 6000
'train' 45000
'validation' 6000
 • Cechy :
{
  "celex_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "eurovoc_concepts": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}