fake_news_filipińskie

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:fake_news_filipino')
 • Opis :
Low-Resource Fake News Detection Corpora in Filipino. The first of its kind. Contains 3,206 expertly-labeled news samples, half of which are real and half of which are fake.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 3206
 • Cechy :
{
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "article": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}