gsm8k

Bibliografia:

główny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:gsm8k/main')
 • Opis :
GSM8K (Grade School Math 8K) is a dataset of 8.5K high quality
linguistically diverse grade school math word problems. The
dataset was created to support the task of question answering
on basic mathematical problems that require multi-step reasoning.
 • Licencja : MIT
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1319
'train' 7473
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

sokratyczny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:gsm8k/socratic')
 • Opis :
GSM8K (Grade School Math 8K) is a dataset of 8.5K high quality
linguistically diverse grade school math word problems. The
dataset was created to support the task of question answering
on basic mathematical problems that require multi-step reasoning.
 • Licencja : MIT
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1319
'train' 7473
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}