Hans

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hans/plain_text')
 • Opis :
The HANS dataset is an NLI evaluation set that tests specific hypotheses about invalid heuristics that NLI models are likely to learn.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 30000
'validation' 30000
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "entailment",
      "non-entailment"
    ],
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "parse_premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "parse_hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "binary_parse_premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "binary_parse_hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "heuristic": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subcase": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}