nadzieja_edi

Bibliografia:

język angielski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hope_edi/english')
 • Opis :
A Hope Speech dataset for Equality, Diversity and Inclusion (HopeEDI) containing user-generated comments from the social media platform YouTube with 28,451, 20,198 and 10,705 comments in English, Tamil and Malayalam, respectively, manually labelled as containing hope speech or not.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 22762
'validation' 2843
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "Hope_speech",
      "Non_hope_speech",
      "not-English"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

Tamil

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hope_edi/tamil')
 • Opis :
A Hope Speech dataset for Equality, Diversity and Inclusion (HopeEDI) containing user-generated comments from the social media platform YouTube with 28,451, 20,198 and 10,705 comments in English, Tamil and Malayalam, respectively, manually labelled as containing hope speech or not.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 16160
'validation' 2018
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "Hope_speech",
      "Non_hope_speech",
      "not-Tamil"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

malajalam

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hope_edi/malayalam')
 • Opis :
A Hope Speech dataset for Equality, Diversity and Inclusion (HopeEDI) containing user-generated comments from the social media platform YouTube with 28,451, 20,198 and 10,705 comments in English, Tamil and Malayalam, respectively, manually labelled as containing hope speech or not.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8564
'validation' 1070
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "Hope_speech",
      "Non_hope_speech",
      "not-malayalam"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}