interpress_news_category_tr

Bibliografia:

270 tys

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:interpress_news_category_tr/270k')
 • Opis :
It is a Turkish news data set consisting of 273601 news in 17 categories, compiled from print media and news websites between 2010 and 2017 by the Interpress (https://www.interpress.com/) media monitoring company.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 54721
'train' 218880
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "category": {
    "num_classes": 17,
    "names": [
      "aktuel",
      "bilisim",
      "egitim",
      "ekonomi",
      "gida",
      "iletisim",
      "kultursanat",
      "magazin",
      "saglik",
      "savunma",
      "seyahat",
      "siyasi",
      "spor",
      "teknoloji",
      "ticaret",
      "turizm",
      "yasam"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "categorycode": {
    "num_classes": 17,
    "names": [
      "0",
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5",
      "6",
      "7",
      "8",
      "9",
      "10",
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15",
      "16"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "publishdatetime": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}