kde4

Bibliografia:

fi-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kde4/fi-nl')
 • Opis :
A parallel corpus of KDE4 localization files (v.2).

92 languages, 4,099 bitexts
total number of files: 75,535
total number of tokens: 60.75M
total number of sentence fragments: 8.89M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 101593
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kde4/it-ro')
 • Opis :
A parallel corpus of KDE4 localization files (v.2).

92 languages, 4,099 bitexts
total number of files: 75,535
total number of tokens: 60.75M
total number of sentence fragments: 8.89M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 109003
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kde4/nl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus of KDE4 localization files (v.2).

92 languages, 4,099 bitexts
total number of files: 75,535
total number of tokens: 60.75M
total number of sentence fragments: 8.89M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 188454
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kde4/en-it')
 • Opis :
A parallel corpus of KDE4 localization files (v.2).

92 languages, 4,099 bitexts
total number of files: 75,535
total number of tokens: 60.75M
total number of sentence fragments: 8.89M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 220566
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kde4/en-fr')
 • Opis :
A parallel corpus of KDE4 localization files (v.2).

92 languages, 4,099 bitexts
total number of files: 75,535
total number of tokens: 60.75M
total number of sentence fragments: 8.89M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 210173
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}