lama

Bibliografia:

Treks

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:lama/trex')
 • Opis :
LAMA is a dataset used to probe and analyze the factual and commonsense knowledge contained in pretrained language models. See https://github.com/facebookresearch/LAMA.
Podział Przykłady
'train' 1304391
 • Cechy :
{
  "uuid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_uri": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_uri": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "predicate_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_surface": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_surface": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "masked_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template_negated": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "description": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

drużyna

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:lama/squad')
 • Opis :
LAMA is a dataset used to probe and analyze the factual and commonsense knowledge contained in pretrained language models. See https://github.com/facebookresearch/LAMA.
Podział Przykłady
'train' 305
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "negated": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "masked_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

google_re

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:lama/google_re')
 • Opis :
LAMA is a dataset used to probe and analyze the factual and commonsense knowledge contained in pretrained language models. See https://github.com/facebookresearch/LAMA.
Podział Przykłady
'train' 6106
 • Cechy :
{
  "pred": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "evidences": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "judgments": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_w": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_aliases": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_w": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_aliases": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "uuid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "masked_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template_negated": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

koncepcjanet

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:lama/conceptnet')
 • Opis :
LAMA is a dataset used to probe and analyze the factual and commonsense knowledge contained in pretrained language models. See https://github.com/facebookresearch/LAMA.
Podział Przykłady
'train' 29774
 • Cechy :
{
  "uuid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pred": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "masked_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "negated": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}