machzan

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:makhzan')
 • Opis :
An Urdu text corpus for machine learning, natural language processing and linguistic analysis.
 • Licencja : Wszystkie pliki w katalogu /text są objęte standardowymi prawami autorskimi. Każdy fragment tekstu został umieszczony w tym repozytorium za wyraźną zgodą odpowiednich właścicieli praw autorskich, którzy są zidentyfikowani w znacznik dla każdego pliku. Możesz swobodnie używać tego tekstu do analizy, badań i rozwoju, ale nie możesz go redystrybuować ani publikować ponownie. Poniżej przedstawiono kilka przypadków, w których mniej restrykcyjna licencja może dotyczyć plików w katalogu /text. W niektórych przypadkach tekst wolny od praw autorskich został odtworzony cyfrowo dzięki ciężkiej pracy naszych współpracowników. W takich przypadkach w miarę możliwości w polu notatek w metadanych pliku wymieniliśmy odpowiednie osoby i zdecydowanie zachęcamy do skontaktowania się z nimi przed redystrybucją tego tekstu w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wraz z tekstem dostarczona jest osobna licencja, odpowiednie dane podaliśmy w polu publikacji w metadanych pliku.
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 5522
 • Cechy :
{
  "file_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "metadata": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "num-words": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "contains-non-urdu-languages": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "document_body": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}