multilingual_librispeech

Bibliografia:

polski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/polish')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 520
'train' 25043
'train.1h' 238
'train.9h' 2173
'validation' 512
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

Niemiecki

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/german')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 3394
'train' 469942
'train.1h' 241
'train.9h' 2194
'validation' 3469
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

holenderski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/dutch')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 3075
'train' 374287
'train.1h' 234
'train.9h' 2153
'validation' 3095
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

Francuski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/french')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2426
'train' 258213
'train.1h' 241
'train.9h' 2167
'validation' 2416
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

hiszpański

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/spanish')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2385
'train' 220701
'train.1h' 233
'train.9h' 2110
'validation' 2408
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

Włoski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/italian')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1262
'train' 59623
'train.1h' 240
'train.9h' 2173
'validation' 1248
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

portugalski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multilingual_librispeech/portuguese')
 • Opis :
Multilingual LibriSpeech (MLS) dataset is a large multilingual corpus suitable for speech research. The dataset is derived from read audiobooks from LibriVox and consists of 8 languages - English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Polish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 871
'train' 37533
'train.1h' 236
'train.9h' 2116
'validation' 826
 • Cechy :
{
  "file": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "audio": {
    "sampling_rate": 16000,
    "mono": true,
    "id": null,
    "_type": "Audio"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "speaker_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "chapter_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}