nli_tr

Bibliografia:

snli_tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:nli_tr/snli_tr')
 • Opis :
The Natural Language Inference in Turkish (NLI-TR) is a set of two large scale datasets that were obtained by translating the foundational NLI corpora (SNLI and MNLI) using Amazon Translate.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 10000
'train' 550152
'validation' 10000
 • Cechy :
{
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "entailment",
      "neutral",
      "contradiction"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

multinli_tr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:nli_tr/multinli_tr')
 • Opis :
The Natural Language Inference in Turkish (NLI-TR) is a set of two large scale datasets that were obtained by translating the foundational NLI corpora (SNLI and MNLI) using Amazon Translate.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 392702
'validation_matched' 10000
'validation_mismatched' 10000
 • Cechy :
{
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "entailment",
      "neutral",
      "contradiction"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}