opus_dogc

Bibliografia:

tmx

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dogc/tmx')
 • Opis :
This is a collection of documents from the Official Journal of the Government of Catalonia, in Catalan and Spanish languages, provided by Antoni Oliver Gonzalez from the Universitat Oberta de Catalunya.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 4763575
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ca",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}