opus_euconst

Bibliografia:

cs-da

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-da')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10554
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "da"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-de')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8844
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-el')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10072
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-en')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9954
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-es')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10023
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10037
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9848
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10126
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8586
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10081
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10008
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10144
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10122
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10021
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10029
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10970
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10631
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8860
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/cs-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10003
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-de')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9001
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-el')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10317
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-en')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10033
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-es')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10227
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10166
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10176
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10410
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10205
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8702
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10309
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10269
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10309
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10231
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10261
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10196
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10910
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10685
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8891
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/da-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10238
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-el')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8865
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-en')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8772
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-es')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8875
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8764
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8894
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9068
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8803
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8651
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9044
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8957
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8885
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8882
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8938
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8866
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8963
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

biurko

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9033
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8713
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/de-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8860
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-en')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9991
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-es')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10284
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10173
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10056
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10315
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10094
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8745
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10303
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10208
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10146
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10277
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10304
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10250
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10102
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10332
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8852
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/el-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10114
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-es')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10040
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10087
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10027
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10104
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10028
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8749
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10073
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10172
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10037
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10121
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10033
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9938
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9990
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10120
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8808
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/en-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9955
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-et')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10191
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10121
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10420
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10147
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8760
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10336
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10297
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10218
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10270
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10331
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10228
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10186
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10322
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8904
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/es-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10215
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-fi')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9707
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10221
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10159
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8872
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10198
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10015
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10379
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10278
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10196
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10194
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10018
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10022
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8896
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/et-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10193
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-fr')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10077
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10098
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8606
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10048
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10166
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10121
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10097
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10082
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10147
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10098
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10080
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8826
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fi-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10143
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-ga')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10119
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8781
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10562
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10346
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10269
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10333
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10363
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10243
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10469
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10352
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9125
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/fr-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10223
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-hu')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8581
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

chód

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10052
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10202
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10233
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10192
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10092
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10127
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10228
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8880
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/ga-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10141
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-it')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8743
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8773
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8805
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8746
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8768
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8746
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8671
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

łuska

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8754
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8822
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/hu-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8737
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-lt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10310
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10228
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10284
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10354
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10225
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-pkt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10249
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10322
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8916
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/it-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10226
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-lv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10355
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10407
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10309
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10255
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10260
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10395
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8912
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lt-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10208
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-mt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-mt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10231
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10106
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10257
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10234
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8939
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/lv-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10083
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-nl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10281
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10232
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10278
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10344
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8892
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/mt-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10211
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/nl-pl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10244
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/nl-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10080
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/nl-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10333
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/nl-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8969
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/nl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10232
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pl-pt')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10157
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pl-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10335
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pl-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8819
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10147
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pt-sk')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10597
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pt-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8988
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/pt-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10026
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sk-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/sk-sl')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9051
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sk",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sk-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/sk-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10253
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sk",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_euconst/sl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus collected from the European Constitution for 21 language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8816
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}