opus_montenegrinsubs

Bibliografia:

en-ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_montenegrinsubs/en-me')
 • Opis :
Opus MontenegrinSubs dataset for machine translation task, for language pair en-me: english and montenegrin
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 65043
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "me"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}