opus_paracrawl

Bibliografia:

el-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/el-en')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 9402646
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ha

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-ha')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 19694
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ha"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-ig

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-ig')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 28829
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ig"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-km

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-km')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 65113
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "km"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-tak

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-so')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 14879
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "so"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/de-pl')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 916624
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/fr-nl')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2687619
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sw

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-sw')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 132517
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sw"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-tl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/en-tl')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 248684
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "tl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-gl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_paracrawl/es-gl')
 • Opis :
Parallel corpora from Web Crawls collected in the ParaCrawl project
40 languages, 41 bitexts
total number of files: 20,995
total number of tokens: 21.40G
total number of sentence fragments: 1.12G
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1222862
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "gl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}