łapy-x

Bibliografia:

pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/en')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/de')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/es')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

ks

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/fr')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/ja')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

ko

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/ko')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

zh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:paws-x/zh')
 • Opis :
PAWS-X, a multilingual version of PAWS (Paraphrase Adversaries from Word Scrambling) for six languages.

This dataset contains 23,659 human translated PAWS evaluation pairs and 296,406 machine
translated training pairs in six typologically distinct languages: French, Spanish, German,
Chinese, Japanese, and Korean. English language is available by default. All translated
pairs are sourced from examples in PAWS-Wiki.

For further details, see the accompanying paper: PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset
for Paraphrase Identification (https://arxiv.org/abs/1908.11828)

Note: There might be some missing or wrong labels in the dataset and we have replaced them with -1.
 • Licencja : Zbiór danych może być swobodnie wykorzystywany w dowolnym celu, jednakże mile widziane będzie podanie Google LLC („Google”) jako źródła danych. Zbiór danych jest dostarczany „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Google zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania zbioru danych.
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49401
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}