perski_ner

Bibliografia:

złóż1

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:persian_ner/fold1')
 • Opis :
The dataset includes 250,015 tokens and 7,682 Persian sentences in total. It is available in 3 folds to be used in turn as training and test sets. The NER tags are in IOB format.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2560
'train' 5121
 • Cechy :
{
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 13,
      "names": [
        "O",
        "I-event",
        "I-fac",
        "I-loc",
        "I-org",
        "I-pers",
        "I-pro",
        "B-event",
        "B-fac",
        "B-loc",
        "B-org",
        "B-pers",
        "B-pro"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

złóż2

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:persian_ner/fold2')
 • Opis :
The dataset includes 250,015 tokens and 7,682 Persian sentences in total. It is available in 3 folds to be used in turn as training and test sets. The NER tags are in IOB format.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2561
'train' 5120
 • Cechy :
{
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 13,
      "names": [
        "O",
        "I-event",
        "I-fac",
        "I-loc",
        "I-org",
        "I-pers",
        "I-pro",
        "B-event",
        "B-fac",
        "B-loc",
        "B-org",
        "B-pers",
        "B-pro"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

złóż3

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:persian_ner/fold3')
 • Opis :
The dataset includes 250,015 tokens and 7,682 Persian sentences in total. It is available in 3 folds to be used in turn as training and test sets. The NER tags are in IOB format.
 • Licencja : Licencja międzynarodowa Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2560
'train' 5121
 • Cechy :
{
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 13,
      "names": [
        "O",
        "I-event",
        "I-fac",
        "I-loc",
        "I-org",
        "I-pers",
        "I-pro",
        "B-event",
        "B-fac",
        "B-loc",
        "B-org",
        "B-pers",
        "B-pro"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}