polsum

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:polsum')
 • Opis :
Polish Summaries Corpus: the corpus of Polish news summaries.
 • Licencja : CC BY v.3
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 569
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "section": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "authors": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "body": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summaries": {
    "feature": {
      "ratio": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "author": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "body": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "spans": {
        "feature": {
          "start": {
            "dtype": "int32",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "end": {
            "dtype": "int32",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "span_text": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}