rozumowanie_bg

Bibliografia:

biologia-12

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/biology-12th')
 • Opis :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Licencja : Licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 437
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

filozofia-12

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/philosophy-12th')
 • Opis :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Licencja : Licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 630
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

geografia-12

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/geography-12th')
 • Opis :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Licencja : Licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 612
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

historia-12

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/history-12th')
 • Opis :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Licencja : Licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 542
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

quiz historyczny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/history-quiz')
 • Opis :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Licencja : Licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 412
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}