stereofoniczny

Bibliografia:

interwencja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stereoset/intersentence')
 • Opis :
Stereoset is a dataset that measures stereotype bias in language models. Stereoset consists of 17,000 sentences that
measures model preferences across gender, race, religion, and profession.
 • Licencja : CC BY-SA 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'validation' 2123
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "bias_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentences": {
    "feature": {
      "sentence": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "labels": {
        "feature": {
          "label": {
            "num_classes": 4,
            "names": [
              "anti-stereotype",
              "stereotype",
              "unrelated",
              "related"
            ],
            "names_file": null,
            "id": null,
            "_type": "ClassLabel"
          },
          "human_id": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "gold_label": {
        "num_classes": 3,
        "names": [
          "anti-stereotype",
          "stereotype",
          "unrelated"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

intrazdanie

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stereoset/intrasentence')
 • Opis :
Stereoset is a dataset that measures stereotype bias in language models. Stereoset consists of 17,000 sentences that
measures model preferences across gender, race, religion, and profession.
 • Licencja : CC BY-SA 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'validation' 2106
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "bias_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentences": {
    "feature": {
      "sentence": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "labels": {
        "feature": {
          "label": {
            "num_classes": 4,
            "names": [
              "anti-stereotype",
              "stereotype",
              "unrelated",
              "related"
            ],
            "names_file": null,
            "id": null,
            "_type": "ClassLabel"
          },
          "human_id": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "gold_label": {
        "num_classes": 3,
        "names": [
          "anti-stereotype",
          "stereotype",
          "unrelated"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}