tatuaż

Bibliografia:

en-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tatoeba/en-mr')
 • Opis :
This is a collection of translated sentences from Tatoeba
359 languages, 3,403 bitexts
total number of files: 750
total number of tokens: 65.54M
total number of sentence fragments: 8.96M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2021.7.22
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 53462
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

eo-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tatoeba/eo-nl')
 • Opis :
This is a collection of translated sentences from Tatoeba
359 languages, 3,403 bitexts
total number of files: 750
total number of tokens: 65.54M
total number of sentence fragments: 8.96M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2021.7.22
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 93650
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "eo",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tatoeba/es-pt')
 • Opis :
This is a collection of translated sentences from Tatoeba
359 languages, 3,403 bitexts
total number of files: 750
total number of tokens: 65.54M
total number of sentence fragments: 8.96M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2021.7.22
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 67782
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tatoeba/fr-ru')
 • Opis :
This is a collection of translated sentences from Tatoeba
359 languages, 3,403 bitexts
total number of files: 750
total number of tokens: 65.54M
total number of sentence fragments: 8.96M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2021.7.22
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 195161
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-gl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tatoeba/es-gl')
 • Opis :
This is a collection of translated sentences from Tatoeba
359 languages, 3,403 bitexts
total number of files: 750
total number of tokens: 65.54M
total number of sentence fragments: 8.96M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 2021.7.22
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3135
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "gl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}