yahoo_answers_topics

Bibliografia:

yahoo_answers_topics

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:yahoo_answers_topics/yahoo_answers_topics')
 • Opis :
Yahoo! Answers Topic Classification is text classification dataset. The dataset is the Yahoo! Answers corpus as of 10/25/2007. The Yahoo! Answers topic classification dataset is constructed using 10 largest main categories. From all the answers and other meta-information, this dataset only used the best answer content and the main category information.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 60000
'train' 1400000
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "topic": {
    "num_classes": 10,
    "names": [
      "Society & Culture",
      "Science & Mathematics",
      "Health",
      "Education & Reference",
      "Computers & Internet",
      "Sports",
      "Business & Finance",
      "Entertainment & Music",
      "Family & Relationships",
      "Politics & Government"
    ],
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "question_title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "best_answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}