joruba_text_c3,joruba_text_c3

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:yoruba_text_c3/plain_text')
 • Opis :
Yoruba Text C3 is the largest Yoruba texts collected and used to train FastText embeddings in the 
YorubaTwi Embedding paper: https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.335/
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 562238
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

joruba_text_c3

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:yoruba_text_c3/yoruba_text_c3')
 • Opis :
Yoruba Text C3 is the largest Yoruba texts collected and used to train FastText embeddings in the 
YorubaTwi Embedding paper: https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.335/
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 562238
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}