Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Operacje przepływu danych

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient

Stosuje gradient do danego akumulatora.

tensorflow :: ops :: AccumulatorNumAccumulated

Zwraca liczbę gradientów zagregowanych w podanych akumulatorach.

tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep

Aktualizuje akumulator o nową wartość dla global_step.

tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient

Wyodrębnia średni gradient w podanym akumulatorze warunkowym .

tensorflow :: ops :: Barrier

Definiuje barierę, która utrzymuje się w różnych wykonaniach wykresów.

tensorflow :: ops :: BarrierClose

Zamyka podaną barierę.

tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize

Oblicza liczbę niekompletnych elementów w danej barierze.

tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany

Dla każdego klucza przypisuje odpowiednią wartość do określonego składnika.

tensorflow :: ops :: BarrierReadySize

Oblicza liczbę kompletnych elementów w danej barierze.

tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany

Pobiera określoną liczbę ukończonych elementów z bariery.

tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator

Akumulator warunkowy do agregacji gradientów.

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

Usuń tensor określony przez jego uchwyt w sesji.

tensorflow :: ops :: DynamicPartition

num_partitions data na tensory num_partitions przy użyciu indeksów z partitions .

tensorflow :: ops :: DynamicStitch

Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.

tensorflow :: ops :: FIFOQueue

Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandle

Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2

Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.

tensorflow :: ops :: GetSessionTensor

Uzyskaj wartość tensora określoną przez jego uchwyt.

tensorflow :: ops :: MapClear

Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize

Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: MapPeek

Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.

tensorflow :: ops :: MapSize

Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: MapStage

Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak tablica haszy

tensorflow :: ops :: MapUnstage

Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey

Op usuwa i zwraca losową (klucz, wartość)

tensorflow :: ops :: OrderedMapClear

Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize

Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: OrderedMapPeek

Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.

tensorflow :: ops :: OrderedMapSize

Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: OrderedMapStage

Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak uporządkowany.

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstage

Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey

Op usuwa i zwraca najmniejszy element (klucz, wartość).

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue

Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.

tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch

Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.

tensorflow :: ops :: PriorityQueue

Kolejka, która tworzy elementy posortowane według pierwszej wartości składnika.

tensorflow :: ops :: QueueClose

Zamyka podaną kolejkę.

tensorflow :: ops :: QueueDequeue

Usuwa z kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany

Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo

Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue

Dodaje do kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany

Wpisuje zero lub więcej krotek jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosed

Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2

Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.

tensorflow :: ops :: QueueSize

Oblicza liczbę elementów w danej kolejce.

tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue

Kolejka, która losuje kolejność elementów.

tensorflow :: ops :: RecordInput

Emituje losowe rekordy.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

Stosuje rzadki gradient do danego akumulatora.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient

Wyodrębnia średni rzadki gradient w SparseConditionalAccumulator .

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator

Akumulator warunkowy do agregacji rzadkich gradientów.

tensorflow :: ops :: Stage

Wartości stołu montażowego podobne do lekkiego Enqueue.

tensorflow :: ops :: StageClear

Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: StagePeek

Op sprawdza wartości w określonym indeksie.

tensorflow :: ops :: StageSize

Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.

tensorflow :: ops :: TensorArray

Tablica tensorów o podanym rozmiarze.

tensorflow :: ops :: TensorArrayClose

Usuń TensorArray z jego kontenera zasobów.

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat

Concat elementy z TensorArray na wartość value .

tensorflow :: ops :: TensorArrayGather

Zbierz określone elementy z TensorArray do value wyjściowej.

tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad

Tworzy TensorArray do przechowywania gradientów wartości w podanym uchwycie.

tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape

Tworzy TensorArray do przechowywania wielu gradientów wartości w danym uchwycie.

tensorflow :: ops :: TensorArrayRead

Odczytaj element z TensorArray do value wyjściowej.

tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter

Rozrzuć dane z wartości wejściowej na określone elementy TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArraySize

Uzyskaj aktualny rozmiar TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArraySplit

Podziel dane z wartości wejściowej na elementy TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite

Wepchnij element na tensor_array.

tensorflow :: ops :: Unstage

Op jest podobny do lekkiego Dequeue.