Google I/O bir tamamlamadır! TensorFlow oturumlarını takip edin Oturumları görüntüleyin

Op

genel arayüz Op
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Tüm işlem sarmalayıcıları için bir işaretleme arabirimi.

İşlem sarmalayıcıları, çekirdek sınıflarda gerektiği gibi değişmez değerler ve dizinler kullanılmadan derleme ve yürütme işlemleri için güçlü biçimde belirlenmiş arabirimler sağlar.

This interface allows keeping references to any operation wrapper using a common type.

 // All values returned by an Ops call can be referred as a Op
 Op split = ops.array().split(...);
 Op shape = ops.array().shape(...);

 // All operations could be added to an Op collection
 Collection<Op> allOps = Arrays.asList(split, shape);