לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו

Module: tfg.io

tensorflow_graphics.io module.

Modules

exr module: Utility functions for reading and writing EXR image files as numpy arrays.

triangle_mesh module: A thin wrapper around the trimesh library for loading triangle meshes.