Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

Module: tfg.nn

Neural Network module.

Modules

layer module: Layer module.

loss module: Loss module.

metric module: Metrics module.