به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مرجع API سرویس TensorFlow

tensorflow :: خدمت کردن

کلاس ها

tensorflow :: serve :: AspiredVersionPolicy رابطی برای خط مشی اعمال شده برای انتقال نسخه های سرویس پذیر در یک جریان سرویس پذیر.
tensorflow :: serve :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction اقدام و شناسه سرویس دهنده مرتبط با آن.
tensorflow :: serve :: AspiredVersionsManager مدیری که از Target < Loader > API پیاده سازی می کند و با استفاده از فراخوانی نسخه های مورد نظر برای تنظیم نسخه های قابل بارگیری بارگذاری می کند.
tensorflow :: serve :: AspiredVersionsManager :: گزینه ها گزینه ها و اشیا plug قابل جابجایی را که توسط AspiredVersionsManager استفاده می شود پیکربندی کنید .
tensorflow :: serve :: AspiredVersionsManagerBuilder AspiredVersionsManager با گزینه ها و منابع متصل به آن می سازد.
tensorflow :: serve :: BasicManager به مدیریت چرخه عمر سرویس های قابل حمل از جمله بارگیری ، سرویس و تخلیه آنها کمک می کند.
tensorflow :: serve :: BasicManager :: گزینه ها گزینه ها و اشیا plug قابل پلاگین را که توسط BasicManager استفاده می شود پیکربندی کنید .
tensorflow :: serve :: CachingManager مدیری که سرویس های سفارشی را بر اساس تقاضا مدیریت و بارگیری می کند.
tensorflow :: serve :: CachingManager :: LoaderFactory انتزاعی است که یک کارخانه لودر از یک درخواست قابل حمل به لودر مربوطه نقشه برداری می کند.
tensorflow :: serve :: CachingManager :: گزینه ها گزینه ها و اشیا plug قابل جابجایی را که توسط CachingManager استفاده می شود پیکربندی کنید .
tensorflow :: serve :: ClassifierInterface رابط اگنوستیک مدل برای انجام طبقه بندی.
tensorflow :: serve :: ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow :: serve :: FileSystemStoragePathSource یک منبع مسیر ذخیره سازی که نسخه های مجموعه ای خاص از سرویس دهنده را می خواهد.
tensorflow :: serve :: لودر انتزاع استاندارد برای جسمی که چرخه عمر یک سرویس دهنده را مدیریت می کند ، از جمله بارگیری و تخلیه آن.
tensorflow :: serve :: Loader :: فراداده فراداده ها از ServableId تشکیل شده است.
tensorflow :: serve :: LoaderHarness LoaderHarness ویجتی است که مدیر با استفاده از آن Loader را نگه دارد و با او صحبت کند.
tensorflow :: serve :: LoaderHarness :: گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی LoaderHarness .
tensorflow :: serve :: مدیر مدیر مسئول بارگیری ، تخلیه ، جستجو و مدیریت مادام العمر همه اشیاv قابل سرویس دهی از طریق لودرهای آنها است.
tensorflow :: serve :: PathPrefixLoaderFactory LoaderFactory ساده که به دنبال یک سرویس دهنده در مسیری است که با الحاق یک پیشوند مسیر ثابت با نام سرویس دهنده تشکیل شده است.
tensorflow :: serve :: RegressorInterface رابط اگنوستیک مدل برای انجام رگرسیون.
tensorflow :: serve :: ResourceUnsafeLoader لودری که از منابع غافل است.
tensorflow :: serve :: SavedModelBundleFactory کارخانه ای که SavedModelBundles را از مسیرهای صادراتی SavedModel یا SessionBundle ایجاد می کند.
tensorflow :: serve :: ServableHandle یک اشاره گر هوشمند برای جسم قابل سرویس زیرین T از Loader بازیابی شده است.
tensorflow :: serve :: ServableStateMonitor ابزاری است که به EventBus <ServableState> گوش می دهد و وضعیت هر یک از سرویس های ذکر شده در گذرگاه را ردیابی می کند.
tensorflow :: serve :: ServableStateMonitor :: گزینه ها
tensorflow :: serve :: ServableStateMonitor :: ServableStateAndTime
tensorflow :: serve :: ServerCore ServerCore شامل روشهای حالت و کمکی است که امکان ایجاد ModelServers را فراهم می کند که از چندین رابط پشتیبانی می کنند.
tensorflow :: serveing ​​:: ServerCore :: گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی یک شی ServerCore .
tensorflow :: serve :: ServingSession جلسه ای که روش های تغییر حالت مانند Close () را مسدود می کند ، در حالی که Run () را برای دسترسی فقط خواندنی مجاز می داند (اجرا نمی شود).
tensorflow :: serve :: ServingSessionWrapper یک ServingSession که یک جلسه داده شده را بسته می کند و تمام تماس های غیر از Run را مسدود می کند.
tensorflow :: خدمت :: SharedPtrHandle یک پیاده سازی از UntypedServableHandle با استفاده از shared_ptr به انجام REF-شمارش در لودر که صاحب Servable.
tensorflow :: serve :: منبع انتزاعی برای ماژولی که سرویس های قابل بارگیری را برای بارگیری یا به عبارت دقیق تر ، داده هایی را که می توان برای بارگیری آن سرویس های قابل استفاده استفاده کرد ، مدیریت می کند.
tensorflow :: serve :: SourceAdapter انتزاعی برای ماژولی که با داده هایی از نوع InputType بازخوانی نسخه aspired را دریافت می کند و آنها را با داده های OutputType به تماس تبدیل می کند.
tensorflow :: serve :: UnarySourceAdapter
tensorflow :: خدمت :: UntypedServableHandle یک دسته غیر مشبک برای یک سرویس قابل استفاده داخلی در مدیر برای بازیابی یک نوع سرویس پاک شده نوع پاک شده از Loader .

سازه ها

tensorflow :: serve :: AspiredServableStateSnapshot تصویری از وضعیت و اشتیاق یک سرویس دهنده.
tensorflow :: serve :: ServableRequest جستجوی یک شی قابل بارگذاری خاص.
tensorflow :: serve :: ServableStateSnapshot