celeb_a

Bộ dữ liệu thuộc tính CelebFaces (CelebA) là bộ dữ liệu thuộc tính khuôn mặt quy mô lớn với hơn 200 nghìn hình ảnh người nổi tiếng, mỗi hình ảnh có 40 chú thích thuộc tính. Các hình ảnh trong tập dữ liệu này bao gồm các biến thể tư thế lớn và sự lộn xộn của nền. CelebA có sự đa dạng lớn, số lượng lớn và chú thích phong phú, bao gồm - 10.177 số lượng nhận dạng, - 202.599 số lượng hình ảnh khuôn mặt và - 5 vị trí mốc, 40 chú thích thuộc tính nhị phân trên mỗi hình ảnh.

Tập dữ liệu có thể được sử dụng làm tập huấn luyện và kiểm tra cho các tác vụ thị giác máy tính sau: nhận dạng thuộc tính khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và định vị điểm mốc (hoặc phần khuôn mặt).

Tách ra Ví dụ
'test' 19.962
'train' 162.770
'validation' 19.867
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'attributes': FeaturesDict({
    '5_o_Clock_Shadow': bool,
    'Arched_Eyebrows': bool,
    'Attractive': bool,
    'Bags_Under_Eyes': bool,
    'Bald': bool,
    'Bangs': bool,
    'Big_Lips': bool,
    'Big_Nose': bool,
    'Black_Hair': bool,
    'Blond_Hair': bool,
    'Blurry': bool,
    'Brown_Hair': bool,
    'Bushy_Eyebrows': bool,
    'Chubby': bool,
    'Double_Chin': bool,
    'Eyeglasses': bool,
    'Goatee': bool,
    'Gray_Hair': bool,
    'Heavy_Makeup': bool,
    'High_Cheekbones': bool,
    'Male': bool,
    'Mouth_Slightly_Open': bool,
    'Mustache': bool,
    'Narrow_Eyes': bool,
    'No_Beard': bool,
    'Oval_Face': bool,
    'Pale_Skin': bool,
    'Pointy_Nose': bool,
    'Receding_Hairline': bool,
    'Rosy_Cheeks': bool,
    'Sideburns': bool,
    'Smiling': bool,
    'Straight_Hair': bool,
    'Wavy_Hair': bool,
    'Wearing_Earrings': bool,
    'Wearing_Hat': bool,
    'Wearing_Lipstick': bool,
    'Wearing_Necklace': bool,
    'Wearing_Necktie': bool,
    'Young': bool,
  }),
  'identity': FeaturesDict({
    'Identity_No': int64,
  }),
  'image': Image(shape=(218, 178, 3), dtype=uint8),
  'landmarks': FeaturesDict({
    'lefteye_x': int64,
    'lefteye_y': int64,
    'leftmouth_x': int64,
    'leftmouth_y': int64,
    'nose_x': int64,
    'nose_y': int64,
    'righteye_x': int64,
    'righteye_y': int64,
    'rightmouth_x': int64,
    'rightmouth_y': int64,
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
thuộc tính Tính năngDict
thuộc tính/5_o_Clock_Shadow Tenxơ bool
thuộc tính/Arched_Eyebrows Tenxơ bool
thuộc tính/hấp dẫn Tenxơ bool
thuộc tính/Túi_Under_Eyes Tenxơ bool
thuộc tính/hói Tenxơ bool
thuộc tính/tiếng nổ Tenxơ bool
thuộc tính/Big_Lips Tenxơ bool
thuộc tính/Big_Nose Tenxơ bool
thuộc tính/Black_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Tóc vàng_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Mờ Tenxơ bool
thuộc tính/Nâu_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Bushy_Eyebrows Tenxơ bool
thuộc tính/mũm mĩm Tenxơ bool
thuộc tính/Double_Chin Tenxơ bool
thuộc tính/Kính mắt Tenxơ bool
thuộc tính/râu râu Tenxơ bool
thuộc tính/Gray_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Heavy_Makeup Tenxơ bool
thuộc tính/Xương gò má cao Tenxơ bool
thuộc tính/Nam Tenxơ bool
thuộc tính/Miệng_Slightly_Open Tenxơ bool
thuộc tính/ria mép Tenxơ bool
thuộc tính/Narrow_Eyes Tenxơ bool
thuộc tính/Không_Râu Tenxơ bool
thuộc tính/Mặt hình bầu dục Tenxơ bool
thuộc tính/Da_Nhạt Tenxơ bool
thuộc tính/Pointy_Nose Tenxơ bool
thuộc tính/Receding_Hairline Tenxơ bool
thuộc tính/Rosy_Cheeks Tenxơ bool
thuộc tính/Tóc mai Tenxơ bool
thuộc tính/Mỉm cười Tenxơ bool
thuộc tính/Thẳng_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Wavy_Hair Tenxơ bool
thuộc tính/Đeo_Bông tai Tenxơ bool
thuộc tính/Đeo_Mũ Tenxơ bool
thuộc tính/Mặc_Son môi Tenxơ bool
thuộc tính/Đeo_Vòng cổ Tenxơ bool
thuộc tính/Mặc_Cà vạt Tenxơ bool
thuộc tính/trẻ Tenxơ bool
danh tính Tính năngDict
danh tính/Danh tính_Không Tenxơ int64
hình ảnh Hình ảnh (218, 178, 3) uint8
Các địa danh Tính năngDict
mốc/mắt trái_x Tenxơ int64
mốc/mắt trái_y Tenxơ int64
cột mốc/leftmouth_x Tenxơ int64
mốc/leftmouth_y Tenxơ int64
mốc/mũi_x Tenxơ int64
cột mốc/mũi_y Tenxơ int64
mốc/righteye_x Tenxơ int64
cột mốc/righteye_y Tenxơ int64
mốc/rightmouth_x Tenxơ int64
mốc/rightmouth_y Tenxơ int64

Hình dung

 • Trích dẫn :
@inproceedings{conf/iccv/LiuLWT15,
 added-at = {2018-10-09T00:00:00.000+0200},
 author = {Liu, Ziwei and Luo, Ping and Wang, Xiaogang and Tang, Xiaoou},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/250e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb/dblp},
 booktitle = {ICCV},
 crossref = {conf/iccv/2015},
 ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICCV.2015.425},
 interhash = {3f735aaa11957e73914bbe2ca9d5e702},
 intrahash = {50e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb},
 isbn = {978-1-4673-8391-2},
 keywords = {dblp},
 pages = {3730-3738},
 publisher = {IEEE Computer Society},
 timestamp = {2018-10-11T11:43:28.000+0200},
 title = {Deep Learning Face Attributes in the Wild.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/iccv2015.html#LiuLWT15},
 year = 2015
}