rock_you

  • Mô tả :

Bộ dữ liệu này chứa 14.344.391 mật khẩu đã bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp từ nhiều trang web khác nhau. Tác giả của bộ dữ liệu này tuyên bố rằng "Tôi đang lưu trữ chúng vì có vẻ như không có ai khác làm vậy (hy vọng không phải vì lưu trữ chúng là bất hợp pháp :)). Đương nhiên, tôi không phải là người đã lấy cắp những thứ này; tôi chỉ đơn giản là tìm thấy chúng trực tuyến, đã xóa mọi tên/địa chỉ email/v.v.".

Bộ dữ liệu này được sử dụng để đào tạo các mô hình Machine Learning để đoán và bẻ khóa mật khẩu.

Tách ra ví dụ
'train' 14.344.391
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'password': Text(shape=(), dtype=string),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
mật khẩu mở khóa Chữ chuỗi
  • trích dẫn :