eth_py150_open

Referanslar:

eth_py150_open

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:eth_py150_open/eth_py150_open')
 • Tanım :
A redistributable subset of the ETH Py150 corpus, introduced in the ICML 2020 paper 'Learning and Evaluating Contextual Embedding of Source Code'
 • Lisans : Apache Lisansı, Versiyon 2.0
 • Sürüm : 1.1.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'test' 41457
'train' 74749
'validation' 8302
 • Özellikler :
{
  "filepath": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "license": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}