ahlak

Referanslar:

ikili

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:ethos/binary')
 • Tanım :

 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 998
 • Özellikler :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no_hate_speech",
      "hate_speech"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

çoklu etiket

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:ethos/multilabel')
 • Tanım :

 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 433
 • Özellikler :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "violence": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "not_violent",
      "violent"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "directed_vs_generalized": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "generalied",
      "directed"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "gender": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "race": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "national_origin": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "disability": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "religion": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "sexual_orientation": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}