igbo_ner

Referanslar:

ner_data

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:igbo_ner/ner_data')
 • Tanım :
Igbo Named Entity Recognition Dataset
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.1.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 30715
 • Özellikler :
{
  "content_n": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "named_entity": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

ücretsiz Metin

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:igbo_ner/free_text')
 • Tanım :
Igbo Named Entity Recognition Dataset
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.1.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 10000
 • Özellikler :
{
  "sentences": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}