mt_eng_vietnamese

Referanslar:

iwslt2015-vi-en

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-vi-en')
 • Tanım :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Özellikler :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "vi",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

iwslt2015-tr-vi

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-en-vi')
 • Tanım :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Özellikler :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "vi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}