opus_dogc

Referanslar:

tmx

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dogc/tmx')
 • Tanım :
This is a collection of documents from the Official Journal of the Government of Catalonia, in Catalan and Spanish languages, provided by Antoni Oliver Gonzalez from the Universitat Oberta de Catalunya.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 0.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 4763575
 • Özellikler :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ca",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}