opus_rf

Referanslar:

de-en

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/de-en')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 177
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-es

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/de-es')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 24
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fr

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/de-fr')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 173
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sv

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/de-sv')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 178
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-es

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/en-es')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 25
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/en-fr')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 175
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr-sv

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/en-sv')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 180
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fr

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/es-fr')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 21
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sv

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/es-sv')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 28
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sv

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_rf/fr-sv')
 • Tanım :
RF is a tiny parallel corpus of the Declarations of the Swedish Government and its translations.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 175
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}