opus_xhosanavy

Referanslar:

tr-xh

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:opus_xhosanavy/en-xh')
 • Tanım :
This dataset is designed for machine translation from English to Xhosa.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 49982
 • Özellikler :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "xh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}