turkish_movie_sentiment

Referanslar:

turkishmoviessentiment

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:turkish_movie_sentiment/turkishmoviesentiment')
 • Tanım :
This data set is a dataset from kaggle consisting of Turkish movie reviews and scored between 0-5.
 • Lisans : CC0: Kamu Alanı
 • Sürüm : 1.0.0
 • Bölünmeler :
Bölmek Örnekler
'train' 83227
 • Özellikler :
{
  "point": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comment": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "film_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}