wiki_summary

Referanslar:

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:wiki_summary')
 • Açıklama :
The dataset extracted from Persian Wikipedia into the form of articles and highlights and cleaned the dataset into pairs of articles and highlights and reduced the articles' length (only version 1.0.0) and highlights' length to a maximum of 512 and 128, respectively, suitable for parsBERT.
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 1.1.0
 • Bölmeler :
Bölmek Örnekler
'test' 5638
'train' 45654
'validation' 5074
 • Özellikler :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "link": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "article": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "highlights": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}