yoruba_wordsim353

Referanslar:

Bu veri kümesini TFDS'ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

ds = tfds.load('huggingface:yoruba_wordsim353')
 • Açıklama :
A translation of the word pair similarity dataset wordsim-353 to Yorùbá.

The dataset was presented in the paper
Alabi et al.: Massive vs. Curated Embeddings for Low-Resourced
Languages: the Case of Yorùbá and Twi (LREC 2020).
 • Lisans : Bilinen lisans yok
 • Sürüm : 0.0.0
 • Bölmeler :
Bölmek Örnekler
'test' 353
 • Özellikler :
{
  "english1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "english2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "yoruba1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "yoruba2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}