เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยทำให้ TFX ดียิ่งขึ้นไปอีก! เข้าร่วม SIG TFX-ส่วนเสริม

ข้อมูลอ้างอิง TFX API

TensorFlow Extended

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์แบบจำลอง

เสิร์ฟ

ML Metadata

TFX ห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันขั้นพื้นฐาน ( tfx_bsl )