Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Array Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: BatchToSpace

BatchToSpace dla tensorów 4-D typu T.

tensorflow :: ops :: BatchToSpaceND

BatchToSpace dla tensorów ND typu T.

tensorflow :: ops :: Bitcast

Bitcast tensor z jednego typu na inny bez kopiowania danych.

tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape

Zwróć kształt s0 op s1 z rozgłoszeniem.

tensorflow :: ops :: BroadcastTo

Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.

tensorflow :: ops :: CheckNumerics

Sprawdza tensor pod kątem wartości NaN i Inf.

tensorflow :: ops :: Concat

Łączy tensory wzdłuż jednego wymiaru.

tensorflow :: ops :: ConjugateTranspose

Pomieszaj wymiary x zgodnie z permutacją i skoniuguj wynik.

tensorflow :: ops :: DebugGradientIdentity

Identity op do debugowania gradientowego.

tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity

Identity op do debugowania gradientowego.

tensorflow :: ops :: DeepCopy

Tworzy kopię x .

tensorflow :: ops :: DepthToSpace

DepthToSpace dla tensorów typu T.

tensorflow :: ops :: Dequantize

Dekwantyzacji w „input” tensor do pływaka Tensor .

tensorflow :: ops :: Diag

Zwraca diagonalny tensor o podanych wartościach przekątnych.

tensorflow :: ops :: DiagPart

Zwraca ukośną część tensora.

tensorflow :: ops :: EditDistance

Oblicza (prawdopodobnie znormalizowaną) odległość edycji Levenshteina.

tensorflow :: ops :: Empty

Tworzy tensor o podanym kształcie.

tensorflow :: ops :: RememberShape

Zapewnia dopasowanie kształtu tensora do oczekiwanego kształtu.

tensorflow :: ops :: ExpandDims

Wstawia wymiar 1 do kształtu tensora.

tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches

Wyodrębnij patches z images i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębi”.

tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches

Wyodrębnij patches z input i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębokość”.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs

Fałszywie kwantyzuj tensor „wejściowy”, wpisz zmiennoprzecinkowy na tensor „wyjściowy” tego samego typu.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxArgs .

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars

Fałszywa kwantyzacja tensora „wejściowego” typu float za pomocą globalnych skalarów typu float min

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVars .

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

Fałszywie kwantyzuj tensor „input” typu float i jeden z kształtów: [d]

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .

tensorflow :: ops :: Fill

Tworzy tensor wypełniony wartością skalarną.

tensorflow :: ops :: Odcisk palca

Generuje wartości odcisku palca.

tensorflow :: ops :: Gather

Gromadzić wycinki z params według indices .

tensorflow :: ops :: GatherNd

Gromadzić wycinki z params w Tensor w kształcie określonym przez indices .

tensorflow :: ops :: GatherV2

Gromadzić wycinki z paramsaxis według indices .

tensorflow :: ops :: GuaranteeConst

Daje gwarancję dla środowiska wykonawczego TF, że tensor wejściowy jest stałą.

tensorflow :: ops :: Identity

Zwraca tensor o tym samym kształcie i zawartości, co tensor wejściowy lub wartość.

tensorflow :: ops :: IdentityN

Zwraca listę tensorów o takich samych kształtach i zawartości jak dane wejściowe.

tensorflow :: ops :: ImmutableConst

Zwraca niezmienny tensor z obszaru pamięci.

tensorflow :: ops :: InplaceAdd

Dodaje v do określonych wierszy x.

tensorflow :: ops :: InplaceSub

Odejmuje v do określonych wierszy x .

tensorflow :: ops :: InplaceUpdate

Aktualizuje określone wiersze wartościami w v .

tensorflow :: ops :: InvertPermutation

Oblicza odwrotną permutację tensora.

tensorflow :: ops :: MatrixBandPart

Skopiuj tensor ustawiający wszystko poza środkowym pasmem w każdej najbardziej wewnętrznej macierzy.

tensorflow :: ops :: MatrixDiag

Zwraca wsadowy tensor przekątny z zadanymi wartościami przekątnymi w pakiecie.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart

Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2

Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagV2

Zwraca zestawiony diagonalny tensor z podanymi grupowymi wartościami przekątnymi.

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag

Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi wsadowymi wartościami przekątnymi.

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2

Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi wsadowymi wartościami przekątnymi.

tensorflow :: ops :: MirrorPad

Wypełnia tensor wartościami lustrzanymi.

tensorflow :: ops :: OneHot

Zwraca jeden gorący tensor.

tensorflow :: ops :: OnesLike

Zwraca tensor jedynek o tym samym kształcie i typie co x.

tensorflow :: ops :: Pad

Uzupełnia tensor zerami.

tensorflow :: ops :: PadV2

Podkłada tensor.

tensorflow :: ops :: ParallelConcat

Łączy listę N tensorów wzdłuż pierwszego wymiaru.

tensorflow :: ops :: Placeholder

Symbol zastępczy dla wartości, która zostanie wprowadzona do obliczeń.

tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault

Operacja zastępcza, która przechodzi przez input gdy jego wyjście nie jest podawane.

tensorflow :: ops :: PreventGradient

Operacja dotycząca tożsamości, która wywołuje błąd, jeśli zażądano gradientu.

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2

Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3

Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.

tensorflow :: ops :: QuantizeV2

Kwantyzuj tensor „wejściowy” typu zmiennoprzecinkowego do tensora „wyjściowego” typu „T”.

tensorflow :: ops :: QuantizedConcat

Łączy skwantyzowane tensory wzdłuż jednego wymiaru.

tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm

Kwantowa normalizacja instancji.

tensorflow :: ops :: SetDiff1D

Oblicza różnicę między dwiema listami liczb lub ciągów.

tensorflow :: ops :: Stack

Pakuje listę tensorów rangi N R w jeden tensor rangi- (R+1) .

tensorflow :: ops :: Gdzie

Przekształca skwantyzowany tensor zgodnie z operacją Reshape.

tensorflow :: ops :: ZerosLike

Zwraca tensor zer o tym samym kształcie i typie co x.