Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf.ConfigProto.DeviceCountEntry

View source on GitHub

A ProtocolMessage

key string key
value int32 value