tf.contrib.seq2seq.BasicDecoderOutput

View source on GitHub

BasicDecoderOutput(rnn_output, sample_id)

rnn_output

sample_id