บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

tf.errors.raise_exception_on_not_ok_status

View source on GitHub

Context manager to check for C API status.

Methods

__enter__

View source

__exit__

View source