บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนเลย

Module: tf.layers.experimental

Public API for tf.layers.experimental namespace.

Functions

keras_style_scope(...): Use Keras-style variable management.

set_keras_style(...): Use Keras-style variable management.